Rudbjerg Pastorat fra 1. september 2020


Der skal være valg til alle menighedsråd i Danmark i 2020.

Vi bliver færre mennesker i sognene, og derfor sker der også sammenlægninger med præsterne.

Således bliver sognepræst Henrik Gade Jensen fra 1. september 2020 kirkebogsførende sognepræst for Kappel-Langø, Vestenskov-Arninge og Gloslunde pastorater. Hidtil har han kun haft Gloslunde pastorat, men jo også ofte betjent Kappel pastorat. 

Det betyder så også, at vi bliver ét pastorat. For pastor betyder præst, og følger hinanden.

Så nu genskabes den gamle enhed Rudbjerg - som indtil 2007 var en kommune - nu som kirkelig enhed. Rudbjerg pastorat består af 8 sogne: Langø, Kappel, Vestenskov, Arninge, Dannemare, Gloslunde, Græshave og Tillitze sogne. Vi har allerede i flere år benyttet det gamle kommunale loge på vores kirkeblad, som i forvejen hedder Rudbjerg Kirkeblad.

Der vil stadig være flere menighedsråd, og pastoratsammenlægningen betyder ikke, at sogne eller menigheder lægges sammen. Det betyder kun, at der er en fælles præst til at betjene alle sogne.

Da 8 sogne er mange for én præst, bliver der en hjælpepræst på halvtid fra 1. september og foreløbig fire år frem. Det bliver cand.theol. Nicolai Røge, som i foråret blev cand.theol. og også bestod pastoralseminariet. Han afsluttede studiet meget fornemt med at modtage en guldmedalje for en prisopgave. Røge ordineres

torsdag den 27. august kl. 16.00 i Maribo Domkirke.

Ved siden af at være sognepræst på halv tid her, er Nicolai Røge også ph.d.-studerende i teologi ved Københavns Universitet.

I det kommende Rudbjerg Kirkeblad vil Nicolai Røge præsentere sig selv.

 

Kontaktoplysninger

  • Gloslunde Pastorat
  • Kirkevej 1A
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 47 90 (Graverkontoret) - 54 94 41 80 (Præsten)
  • Email: gloslundegraveren@outlook.dk