Rudbjerg Pastorat fra 1. september 2020


Der skal være valg til alle menighedsråd i Danmark i 2020.

Vi bliver færre mennesker i sognene, og derfor sker der også sammenlægninger med præsterne.

Således bliver sognepræst Henrik Gade Jensen fra 1. september 2020 kirkebogsførende sognepræst for Kappel-Langø, Vestenskov-Arninge og Gloslunde pastorater. Hidtil har han kun haft Gloslunde pastorat, men jo også ofte betjent Kappel pastorat. 

Det betyder så også, at vi bliver ét pastorat. For pastor betyder præst, og følger hinanden.

Så nu genskabes den gamle enhed Rudbjerg - som indtil 2007 var en kommune - nu som kirkelig enhed. Rudbjerg pastorat består af 8 sogne: Langø, Kappel, Vestenskov, Arninge, Dannemare, Gloslunde, Græshave og Tillitze sogne. Vi har allerede i flere år benyttet det gamle kommunale loge på vores kirkeblad, som i forvejen hedder Rudbjerg Kirkeblad.

Der vil stadig være flere menighedsråd, og pastoratsammenlægningen betyder ikke, at sogne eller menigheder lægges sammen. Det betyder kun, at der er en fælles præst til at betjene alle sogne.

Da 8 sogne er mange for én præst, bliver der en hjælpepræst på halvtid fra 1. september og foreløbig fire år frem. Det bliver cand.theol. Nicolai Røge, som i foråret blev cand.theol. og også bestod pastoralseminariet. Han afsluttede studiet meget fornemt med at modtage en guldmedalje for en prisopgave. Røge er ordineret

torsdag den 27. august i Maribo Domkirke.

Ved siden af at være sognepræst på halv tid her, er Nicolai Røge også ph.d.-studerende i teologi ved Københavns Universitet.

 

Nicolai Røge præsenterer sig selv således:

I efteråret 2017 tilmeldte jeg mig stiftets præstepraktik for teologistuderende, fordi jeg gerne ville lære præstelivet på Lolland og Falster at kende. Derfor tilbragte jeg en weekend i Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge pastorat, og om søndagen havde jeg den glæde at prædike til høstgudstjeneste i Kappel Kirke. Hvad jeg ikke vidste var, at jeg tre år senere skulle blive præst samme sted.

Fra 1. september 2020 er jeg, Nicolai Røge, nemlig ansat som sognepræst i det nye Rudbjerg Pastorat, hvor jeg sammen med Henrik Gade Jensen skal betjene de otte sogne. Henrik bliver pastoratets primære præst, mens jeg har gudstjenesterne hver tredje søndag. Samtidig er jeg ansat som ph.d.-studerende på Københavns Universitet, hvor jeg skal forske i de forhold, som politisk og kirkeligt holder folkekirken sammen.

Jeg er født og opvokset i Næstved, hvor jeg også har boet gennem hele min studietid.

I foråret blev jeg kandidat i teologi, og i juni afsluttede jeg folkekirkens præsteuddannelse, Pastoralseminariet. Gennem min studietid har jeg bl.a. skrevet afsluttende speciale om D.G. Monrads kirkepolitik i perioden 1842-1863, hvorfor jeg ofte i tanken fulgte Monrad, når han turnerede rundt på Sydhavsøerne.

Nu er det min egen tur, og jeg glæder mig dels til samarbejdet med Henrik, dels til at lære sognene og deres beboere nærmere at kende. Derfor håber jeg, at I vil tage godt imod mig som ny og nyuddannet præst.

 

Kontaktoplysninger

  • Gloslunde Pastorat
  • Kirkevej 1A
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 47 90 (Graverkontoret) - 54 94 41 80 / 30 58 57 00 (Sognepræsten)
  • Email: gloslundegraveren@outlook.dk