Aktuelt

Nyt Kirkeblad udkommet

Læs bl.a. om

- Julen er glad og glædelig

Julegudstjenester i sognene

- og hvad der ellers sker i pastoratet den kommende tid.

 

Ny menighedsrådsformand i Gloslunde Menighedsråd

Da den hidtidige formand Finn Olsen torsdag den 18. november om eftermiddagen meldte sig ud af menighedsrådet, blev Anne Hopkins på konstituerende møde samme aften valgt til ny formand.

 

Trinitatis-tiden

Perioden fra pinsen til 1. søndag i advent kaldes for trinitatis-tiden, hvor vi hver søndag i kirken hører om Jesus mange lignelser og gerninger.

1. søndag i advent - søndag den 28. november

Jesus i Nazareths synagoge

At Jesus også var en provokatør og aldrig bange for at sige sin mening, viser episoden i hans hjembys synagoge. Han taler synagogens præster stik imod, og de vil kaste ham ud over en kløft. Men Jesus vikler sig fri. Ingen er profet i sin hjemby, siger Jesus.

 

Næste gudstjenester

1. søndag i advent

søndag den 28. november kl. 11.00 i Langø Kirke

og

søndag den 28. november kl. 14.00 - Gloslunde Kirke

v/Birgitte Flensburg

Se kommende gudstjenester her.

 

Seneste gudstjenester

Sidste søndag i kirkeåret

blev afholdt søndag den 21. november i hhv. Kappel Kirke og Dannemare Kirke

v/Henrik Gade Jensen

Prædiken kan læses her sammen med øvrige prædikener fra 2021.

 

Tilitze Kirke - status på varmeanlæg og lynnedslag

Gloslunde Menighedsråds medlemmer bliver - helt naturligt - ikke sjældent spurgt om status på situationen omkring Tillitze Kirke, som har været ude af drift i en lang periode - startende med defekt oliefyr i december 2019 efterfulgt af lynnedslag i august 2021, som medførte alvorlige skader på kirken.

Nu er der lys forude, selv om det er umuligt at give en dato for, hvornår kirken igen er klar til brug. Vi har dog lavet en statusrapport for begge hændelser, så det er muligt at følge med i hhv. varmesituationen og sagen om lynnedslaget.

Begge rapporter vil løbende blive opdateret.

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk