Lynnedslag i Tillitze Kirke

Tillitze Kirke efter lynnedslaget

 

Natten mellem den 6. og 7. august 2021

slog lynet ned i kirken med voldsomme skader til følge. Lynnedslaget medførte store skader på tag, kirkemur og el-installationer, ligesom det forårsagede betydelige fugtskader. Dog skal vi nok alligevel være glade for det voldsomme regnvejr, der fulgte med tordenvejret, idet det formentlig var skyld i, at hele kirken ikke nedbrændte.

Skadesservice arbejdede hele lørdagen den 7. august ved kirken for at få dækket af, så skaderne kunne begrænses, ligesom elektriker var forbi for at foretage det fornødne omkring el-systemet.

Heldigvis var der ingen, der kom til skade ved lynnedslaget, og der blev spærret af omkring kirken, så der ikke sker ulykker med løse tagsten og lignende. Afspærringen vil blive bibeholdt indtil det er forsvarligt at fjerne den.

 

Skaden blev meldt til Forsikringsenheden* den 9. august 2021

om morgenen, som reglerne foreskriver.

*) Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring

 

Forsikringsenheden ønskede et økonomisk overslag over skadens omfang, og det blev aftalt, at arkitektfirmaet Arp & Nielsen, Vordingborg skulle udarbejde et sådant overslag, hvilket bl.a. kræver ekspertudtalelser fra Nationalmuseet og ingeniører.

 

Det økonomiske overslag var klar 17. september 2021,

hvor det blev sendt til Forsikringsenheden.

Forsikringsenheden har accepteret overslaget.

 

Næste fase var udarbejdelse af et myndighedsprojekt, som Stiftet skal godkende. Arkitektfirmaet Arp & Nielsen havde myndighedsprojektet klar primo december 2021, hvorefter det blev godkendt på et ekstraordinært menighedsrådsmøde og efterfølgende sendt til Provstiet 13. december 2021 til videre behandling.

 

Hvad sker så i øjeblikket (december 2021 / januar 2022)?

Sagen behandles i Provsti og Stift. Stiftet indhenter i dette forløb udtalelser fra relevante konsulenter. Afslutningsvis får vi en afgørelse fra Stiftet, som gerne skulle betyde, at vi kan gå videre med projektet - d.v.s. Arkitektfirmaet kan udfærdige udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud fra håndværkerne.

 

Når der foreligger nyt i sagen, vil denne side blive opdateret.

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk