Aktuelt

Tilitze Kirke - status på varmeanlæg og lynnedslag

Menighedsrådets medlemmer bliver - helt naturligt - ikke sjældent spurgt om status på situationen omkring Tillitze Kirke, som har været ude af drift i en lang periode - startende med defekt oliefyr i december 2019 efterfulgt af lynnedslag i august 2021, som medførte alvorlige skader på kirken.

Nu er der lys forude, selv om det er umuligt at give en dato for, hvornår kirken igen er klar til brug. Vi har dog lavet en statusrapport for begge hændelser, så det er muligt at følge med i hhv. varmesituationen og sagen om lynnedslaget.

Begge rapporter vil løbende blive opdateret.

 

Hjælpepræst til Henrik Gade Jensen

Fra 1. oktober 2021 og året ud har tidligere sognepræst Birgitte Flensburg takket ja til et vikariat i Rudbjerg Pastorat.

 

Nu genoptager vi traditionen med sangaftner

onsdag den 29. september kl. 19.00 i Kappel Kirke

Vi har altid haft sangaftner i pastoratet, og de har altid været populære, men corona-pandemien satte en midlertidig stopper for dem - så vi fortsætter blot, hvor vi slap.

 

Fællesspisning i Vestenskov Sognegård

torsdag den 30. september kl. 11.30

Vi starter med andagt kl. 11.30. Derefter serveres en god middag med øl/vand/vin til, og også dessert. Efterfølgende er der bankospil. Til sidst er der kaffe/te med kage.

 

Trinitatis-tiden

Perioden fra pinsen til 1. søndag i advent kaldes for trinitatis-tiden, hvor vi hver søndag i kirken hører om Jesus mange lignelser og gerninger.

18. søndag efter trinitatis - søndag den 3. oktober

Det største bud i loven​

Jesus blev tit sat på prøve af det religiøse politi i samtiden, farisæere og skriftkloge, som, hvis de kunne fange ham i et forkert svar, kunne anklage ham for vranglære og blasfemi. En dag blev han spurgt om, hvad der er det vigtigste bud i loven. Jesus svarede først korrekt: At elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Men så tilføjede han som lige så vigtigt, at du skal elske din næste som dig selv. Altså kærlighed til Gud og til næsten er lige vigtige. Eller som moderne teologer ville sige: Vores Gudsforhold bestemmes af vores forhold til medmenneskene. Man kan ikke elske Gud og ignorere sin nabo.

 

Næste gudstjenester

18. søndag efter trinitatis

søndag den 3. oktober kl. 09.30 i Dannemare Kirke

og

søndag den 3. oktober kl. 11.00 i Arninge Kirke

v/Henrik Gade Jensen

Se kommende gudstjenester her.

 

Seneste gudstjenester

17. søndag efter trinitatis

blev afholdt søndag den 26. september i hhv. Vestenskov Kirke og Dannemare Kirke (konfirmation) 

v/Henrik Gade Jensen

Prædiken kan læses her sammen med øvrige prædikener fra 2021.

 

Er kor-sang noget for dig?

Så er Ulla Schwartz igen startet op med sine 2 kor, som har ligget stille alt for længe grundet coronavirussen. Der er 2 gode muligheder:

Spirekoret - for alle sangglade børn fra 3. og 4. klasse 

Kirkekoret - for alle sangglade børn og unge fra 5. klasse og opefter.

 

Julehjælp 2021 fra Rudbjerg Menighedspleje

kan søges frem til 21. november 2021 på ansøgningsskema.

 

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk