Årsberetning Vestenskov-Arninge Menighedsråd 2020


Kære Menigheder

Jeg håber at alle i vores menigheder, er kommet helskinnet igennem Covid-19. Hele menighedsrådet ønsker jer et velsignet 2021 - forhåbentlig snart uden masker og håndsprit!

Det bliver nu min sidste årsberetning som formand for Vestenskov-Arninge MR, idet Ole Munksgaard overtager som formand for det nye Kappel-Vestenskov Menighedsråd, som er blevet til, efter at en forudgående rundspørge i pastoratet ikke har resulteret i menighedens indsigelser, til den planlagte sammenlægning. Når de sidste prikker er faldet på plads, i løbet af marts måned 2021, når årsregnskabet er afsluttet og underskrevet, er Kappel-Vestenskov Menighedsråd en realitet.

I november 2004 kunne jeg læse i Folketidende, at det ”gamle” Arninge MR stoppede og det nye menighedsråd manglede et medlem, for at være fuldtallig repræsenteret. Jeg blev så det 5. medlem i Arninge MR og kunne agere som kirkeværge og min første opgave var indkøb af en ny flagstang, den gamle kunne ikke trosse stormen, der hærgede i vores landsdel - og så gik det slag på slag; affaldscontaineren blev fjernet, bedet på vestparkeringspladsen ændret, en lille bøgehæk blev plantet omkring flagstang - en bøgehæk langs parkeringspladsen og bagved, som overgang til ”skoven” så otte lindetræer dagens lys. Kirkens apsis var angrebet af svamp, et tidligere projekteret dræn kom endelig omkring apsis i jorden. Revner i apsis er bekymrende og vi arbejder med diverse eksperter, arkitekter for at finde den optimale reparationsmetode. Corona forsinker også her entreprisen. Præstegården blev solgt og et graverhus købt og placeret på vestparkeringspladsen. En del træer blev fjernet i ”skoven”, ligeså kastanjetræer langs Arningevej - årlige vedligeholdelsesomkostninger af kirkegårdsmuren var nu reduceret til et minimum.

Arninge og Vestenskov MR fusionerede i november 2008 - i 2012 blev jeg formand for Vestenskov-Arninge MR. Det gamle orgel fra Riga bygget i 1904 blev istandsat og er nu en fryd ved kirkelige handlinger. De to gamle malerier skal under kyndig behandling, også her forstyrrer Covid-19 og forsinker myndighedernes accept for igangsættelse af restaurering. En varmepumpe erstattede det gamle oliefyr i Vestenskov Sognegård. Konstante tyverier af fyringsolie var medvirkende årsag til denne beslutning. Murbier angreb på Vestenskov kirke. Myndighedernes langsommelige beslutningsproces trak voldsomt ud og blev en dyr bekostning for vort forsikringsselskab. Udvendig julebelysning, et forslag fra den lokale menighed, sætter julestemningen i vejret.

Jeg kunne blive ved med at remse op, hvad vi har repareret, arrangeret, nedrevet (hus på Læsøvej 10) og meget mere, men jeg vil ikke bruge mere spalteplads, til gentagelser, da Henrik Gade og Ole Munksgaard også kommer med deres beretninger.

Lad mig slutte med at takke jer, menigheden, for trofast opbakning til vores gudstjenester, arrangementer m.fl., tak til Henrik Gade for fantastisk præstation, når  problemer havde hobet sig op, tak til vort personale, som aldrig svigtede og tak til Ole Munksgaard, for godt samarbejde, bl.a. i forbindelse med sammenlægning.

Med de bedste hilsner
Klaus Heun

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk