Årsberetning 2019


Når vi i dag siger 'kirke', tænker vi på bygningerne, murstenene, hvælvingerne, kirkeklokkerne der ringer og kirkegårdene rundt omkring.

Men i Bibelen betyder 'kirke', at mennesker forsamles for at høre Guds ord. 'Ekklesia' hedder det på græsk, og betegner en samling af frie borgere.

Derfor har vi kirke i vores pastoratet, når vi samles for at høre Guds ord fra Bibelen, synge salmer og lytte til en prædiken. Det kan ske ved stranden, på Pumpestationen, Rønnebærparken, på Western Camp eller hvor som helst.

Kirke er dér, hvor vi samles for at høre Guds ord. Det er det vigtige, dét vi aldrig må glemme.

Og så byggede vore forfædre i middelalderen nogle store stenhuse, fordi de gerne ville have et fast sted at gå hen og bede og synge til Gud. Og sikkert også for at kunne begrave deres døde omkring kirkebygningen.

Kirkebygningerne er de absolut ældste bygninger i pastoratet. Og de har egentlig ikke ændret sig så meget. Jo, den gamle Dannemare kirke brændte i 1895, og så opførtes en ny.

I dag fører vi traditionen videre med at holde tjenester for Gud i vore kirkebygninger, og vi stiller - heldigvis - større krav til rummene end i middelalderen. I gamle dage var kirkerne uopvarmede, ligesom de er i de fleste af vore nabolande.

Danskerne slutter trofast op om kirkerne. 75% er medlem af folkekirken. I vores pastorat er det 83%, i stiftet er det 81%.

Men vi er ikke så mange til at bevare kirkerne som førhen. Vi bliver færre og færre, og pastoratet havde 1657 indbyggere i 2012, da jeg kom som præst til Gloslunde, og har mistet 20% til i dag, hvor vi pr. 1. januar 2020 er 1348 indbyggere. Heldigvis kan pastoratet i kraft af udligning i provsti, stift og kongerige glæde sig over at have nogenlunde det samme budget. I 2012 havde vi et budget på 2.788.000 kr. og i 2020 er det på 2.829.000 kr. Og det er også en solidaritetserklæring, at folkekirkens øvrige medlemmer hjælper os med at vedligeholde vore kirker.

Det er nemt at blive trist til mode, men jeg synes faktisk folkekirken er Danmarks største succes. Den er som humlebien, der ikke burde kunne flyve, men alligevel flyver og brummer og er tilstede. Også hos os i Gloslunde pastorat. Kirkerne ligger som centrale monumenter i Tillitze og Dannemare og også som synlige pejlemærker i Gloslunde og Græshave. Om vinteren kan vi glæde os over dem oplyst i projektørlys. Det bringer lys i en mørk tid. Hver søndag er der gudstjeneste i en af kirkerne, og så er vi (præst, organist og kirkesanger) også næsten hver onsdag tilstede på Rønnebærparken. Vi prøver at udnytte kirkernes forskellighed, så der sker noget alle steder. Jeg prøver som sognepræst at være så synlig som mulig, og også stå for forskellige arrangementer, som man kan komme til. Vores organist Ulla Schwartz gør et stort arbejde med kirkekoret, og man kommer nær himlens englesang ved at høre koret synge til særlige gudstjenester.

Menighedsrådet i pastoratet er ansvarlig for den praktiske opgave med at holde kirkebygningerne i god form og være arbejdsgiver for og aflønne personalet. Der har i 2019 blandt menighedsrådsmedlemmer været stor fraflytning. Vores formand gennem mange år, Susan Rasmussen, er flyttet til Bogø, og kasserer Jørn Pedersen er flyttet til Sjælland og Inga Hansen til Fyn. Der skal være valg til menighedsrådet i november 2020, og vi håber at der melder sig interesserede nye medlemmer. Mere om det andetsteds.

På den praktiske front er vore fire kirker i god stand og løbende reparationer og vedligeholdelse gennemføres. To store opgaver forestår: Klokketårnet ved Græshave kirke skal have fornyet meget af det ydre træværk, og varmeanlægget i Tillitze kirke skal fornys. Det er dyre opgaver, men vi har råd til det.

Og så har vi en stor opgave med vore kirkegårde, som er meget tomme. Det meste skyldes jo, at færre begraves eller jordfæstes, men også fraflytningen sætter spor. Vores ambition er, med beplantninger, træer, blomsterbede og bænke, at gøre kirkegårdene mere park- eller havelignende, men med stor respekt for deres formål som begravelsesplads.

Jeg bliver tit spurgt Gloslunde gamle skole: Hvornår bliver den revet ned? Den er en øjebæ, og dækker for at kunne se Gloslunde kirke. Den er desværre privat ejet, og kommunen siger ærligt, at den ikke står i første række til at blive revet ned, og nedrivningspuljen gør mere gavn andre steder. Den skal først købes af ejeren.

Det forgangne år blev trist med kommunens beslutning om at lukke Dannelunde skole. Vi håber meget, at det lykkes at få gang i Dannemare Friskole. Skole og kirke har altid været tvillinger, der betinger hinanden. Menighedsrådet vil gerne, så vidt det er muligt, støtte og samarbejde om at få en friskole op at stå.

Vi håber at fortsætte 2020 med de kirkelige aktiviteter, som vi plejer, og ser frem til et godt år.

 

Henrik Gade Jensen
Fungerende menighedsrådsformand

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

  • Gloslunde Pastorat
  • Kirkevej 1A
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 47 90 (Graverkontoret) - 54 94 41 80 / 30 58 57 00 (Sognepræsten)
  • Email: gloslundegraveren@outlook.dk