Urværk

Sejerværket (urværket) er et døgnsværk i smedejern fra 1771 fremstillet af Poul Petersen, Frederiksborg (Hillerød). Værket har oprindeligt stået pa Jægersborg Slot. Værket består af gang, kvarter og timeslagværk. Måler 150 cm. i længde, 80 cm. i bredde og 110 cm. i højde.

På værkets øverste længderamme er indgraveret RESTAURERET 1897 TIL DANNEMARE KIRKE BERTRAM LARSEN. På modsatte længderamme har den oprindelige mester indgraveret POUL PETERSEN FREDERlCHSBURG 1771.         
 

 

Alle 4 hjørnestivere samt de 4 midterstivere har udadbøjede ben og afsluttes i meget smukt svungne opslidsede volutter. Ved restaureringen i 1897 er værket blevet forsynet med en stiftsgang og alle værker har fået støbte jernlodder som trækkraft. Alle drev er udført som stokkedrev. Gangværket trækker 2 urskiver en mod syd og en mod vest og måler ca. 120 cm.

I 2003 er sejerværket atter blevet restaureret af tårnurmager Jens Søren Frausing , der ved samme lejlighed forlængede gangtiden fra 1 døgn til 3 døgn. 

 

Kontaktoplysninger

  • Gloslunde Pastorat
  • Kirkevej 1A
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 47 90 (Graverkontoret) - 54 94 41 80 (Præsten)
  • Email: gloslundegraveren@outlook.dk