Et romansk bygningsværk
Selvom kirken blev meget hårdt restaureret i 1856, kan man stadig finde mange detaljer fra det oprindelige bygningsværk.

Kirken er opført i romansk stil med små rundbuede vinduer, oprindelig fladt bjælkeloft og 3 "afdelinger" i kirken: 

     apsis, hvor alteret står
     koret,
til præst og andre gejstlige og
     skibet
til menigheden.
Siden er kirken forsynet med hvælvinger og i 1625 et gravkapel.  Dette blev dog nedlagt i 1856 og lagt til skibet, ligesom kirken fik store, spidsbuede vinduer og et middelalderligt våbenhus blev flyttet fra sydsiden til vestsiden.

Størrelsen af de gamle vinduer kan dog stadig ses bag
alteret, hvor 2 tilmurede romanske vinduer findes.

Andre spor af den romanske stil - med lokalt østersøislæt - ses i friser og sokkelkanter (hold musen over billedet):