Dannemare Kirke
Dannemare Kirke
Her er link til Nationalmuseets "Danmarks kirker" for Dannemare kirke.

Dannemare Kirke har mindst haft én
forgænger , som brændte i 1895. Hurtigt fik man i 1897 opført en ny og større kirke i en slags "romansk" stil.

Ved branden i 1895 lykkedes det bl. a.at redde
altertavlen og døbefonten.

Det gamle tårnur - "sejerværk med slagværk" - gik tabt ved branden, men i 1897 lykkedes at skaffe et andet
urværk fra det nedrevne Jægersborg Slot ved København.

I 1978 blev kirken sat i stand og alle vinduer blev forsynet med
glasmosaikker og nye lysarmaturer.